Ανακοίνωση Κιουρι@ για το Σύμφωνο συμβίωσης

Χθες υπερψηφίστηκε το Νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Συμφώνου συμβίωσης, η οποία θεσπίζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την νομική ένωση ατόμων του ίδιου φύλου, αλλά και διευρύνει τις έννομες συνέπειες του παλαιού συμφώνου. Παρά το γεγονός ότι ζητήματα ακόμη μένουν μη διευθετημένα, όπως η παιδοθεσία ή ο γάμος καθώς και η κατοχύρωση της ταυτότητας φύλου κυρίως για διεμφυλικά άτομα, το γεγονός συνιστά μια αναμφίβολα θετική εξέλιξη για τα λοατκι δικαιώματα, και θέτει τις διεκδικήσεις σε ένα αναβαθμισμένο πλαίσιο.

Πέραν των πολύ πραγματικών αναγκών που έρχεται να καλύψει και να διευκολύνει στη ζωή πολλών ατόμων, θεωρούμε ότι αποτελεί συνέχιση ενός αγώνα για την ουσιαστική άρση των καταπιέσεων σεξουαλικότητας και φύλου, και την αναχέτιση της ομοφοβίας, τρανσοφοβίας και σεξισμού, σε μια χώρα όπου λόγω εθνο-θρησκευτικής ιστορικής εξέλιξης η πατριαρχία έχει πολύ ισχυρά ερείσματα.

Τέλος, ο αγώνας αυτός δε θα μπορούσε να έχει δοθεί χωρίς τους λοατκι ακτιβιστές/στριες, και χωρίς τα ριζοσπαστικά φεμινιστικά ρεύματα με το οποία στο παρελθόν συναντήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία έδωσαν αυτή τη μάχη εντός και εκτός κόμματος, το οποίο είχε σταθεί φοβικό εξαρχής στην κλιμάκωση αυτή.

In this article