Αρχές και κανόνες λειτουργίας

Μετά την χρεoκοπία του σχεδίου ΣΥΡΙΖΑ και την συλλογική ήττα που βιώσαμε, κληθήκαμε (και καλούμαστε διαρκώς) να αναμετρηθούμε με τις αιτίες αυτής της ήττας, έχοντας στραμμένο το βλέμμα μας στην ανάγκη δημιουργίας μιας νέας Αριστεράς, στρατηγικά προσανατολισμένης στην κοινωνική χειραφέτηση και την κομμουνιστική προοπτική. Το παρόν εγχείρημα μας δεν επιδιώκει να δώσει μόνιμες απαντήσεις στο ερώτημα «με ποιό υποκείμενο», αλλά έχει έναν μεταβατικό χαρακτήρα: δηλαδή είναι ένα εγχείρημα «ειδικού σκοπού», δια μέσου του οποίου φιλοδοξούμε να διατυπώνεται ένα σχέδιο συμπαγές, αλλά και προωθητικό για την ανασύνθεση όλων αυτών των δυνάμεων της Αριστεράς, που αντιλαμβάνονται την ήττα και προσβλέπουν στην κοινή περαιτέρω πορεία και στην δημιουργία κοινών τόπων, παρά τις διαφορετικές αφετηρίες.

Σε καμία περίπτωση δεν υποβαθμίζουμε την διάσταση του κοινού τόπου και χρόνου της οργάνωσής μας όπου θα επανατοποθετούμαστε σε πτυχές του κοινωνικού μας πειραματισμού με σκοπό την ανανέωση και την επικαιροποίηση των θεωρητικών μας εργαλειών και την ξεδίπλωση πιο προωθημένης δράσης. Υπό αυτό το πρίσμα ιεραρχούμε ψηλά τις διάφορες πτυχές θεματικής πολιτικής και την συγκρότηση αυτόνομων -πολιτικά και οργανωτικά- ομάδων γύρω από αυτές. Σε αλληλεπίδραση με την οργάνωσή μας μπορούμε να εμβαθύνουμε παράλληλα τα ταυτοτικά μας προτάγματα. Στόχοι μας είναι ο μετασχηματισμός της κοινωνίας σε μια ριζοσπαστική κατεύθυνση και η κομμουνιστική προοπτική της Αριστεράς.

Υπό το πρίσμα αυτό γίνεται σαφές ότι η οργάνωση που δημιουργούμε για να μπορεί να είναι λειτουργική, χρειάζεται ένα ορισμένο πλαίσιο λειτουργίας: ειδικότερα δε, διάρθρωση και κανονισμό λειτουργίας που διέπονται από τις αξίες της ριζοσπαστικής Αριστεράς, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την συλλογική εμπειρία από τα κοινωνικά κινήματα. Δεν προκρίνουμε μια τιμωρητική λογική ως μέσο εκπαίδευσης ή πειθάρχησης, αλλά αποβλέπουμε στην καλλιέργεια μιας πολιτικής κουλτούρας σεβασμού στη διαδικασία και στο συλλογικό πλαίσιο λειτουργίας. Θεωρούμε ότι η συλλογική βούληση είναι η δύναμη μας και ο δημοκρατικός τρόπος απόφασης, η διασφάλιση της λειτουργίας μας.

Η πολιτική περίοδος που διανύουμε διακατέχεται από μεγάλη πολιτική ρευστότητα, οι πολιτικοί σχηματισμοί που δημιουργούνται βρίσκονται σε μια μεταβατική κατάσταση συγκρότησης, το ίδιο και η δική μας μεταβατική οργάνωση. Προκρίνεται μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, ένα μοντέλο “διπλής ένταξης”, δηλαδή η δυνατότητα του μέλους της οργάνωσής μας να μπορεί να συμμετέχει σε άλλες πολιτικές κινήσεις, της ευρύτερης αντικαπιταλιστικής και ριζοσπαστικής αριστεράς.

Τα άτομα που συμμετέχουν στη νεοσυσταθείσα μεταβατική οργάνωση νεολαίας δραστηριοποιούνται και παρεμβαίνουν στους εκάστοτε κοινωνικούς χώρους μέσα από τα συνδικαλιστικά σχήματα -μετωπικά ή μη- που στηρίζει η εκάστοτε Συνέλευση Βάσης, στη βάση και του κειμένου της ιδρυτικής συνδιάσκεψης.

Μεταξύ άλλων, προτεραιότητα μας επίσης αποτελεί η εξάλειψη των πολλαπλών ανισοτήτων – φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, «αρτιμέλειας» κα- οι οποίες αναπαράγονται στο εσωτερικό της συλλογικής ζωής. Μέσα στο πλαίσιο αυτό και με αναφορά σε αυτόν τον στόχο πασχίζουμε να δημιουργήσουμε μια δομή οργάνωσης που θα αναμετριέται με τα φαινόμενα που συχνά υπονομεύουν την εσωτερική δημοκρατική λειτουργία και περιορίζουν την δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης όλων στις διαδικασίες πολιτικής διαβούλευσης και στη λήψη αποφάσεων.

Αναγκαίο είναι ακόμα ο στρατηγικός μας σχεδιασμός να τίθεται στη βάση και να συνδιαμορφώνεται εντός αυτής προκειμένου να ενθαρρύνεται η από τα κάτω δραστηριοποίηση και η άμεση συμμετοχή, χτίζοντας σχέσεις συνευθύνης για την συγκρότηση κοινωνικών αντιστάσεων και όχι μόνο. Προκρίνεται ένα μοντέλο πολιτικής λειτουργίας, ειδικά στους πιο μαζικούς και συγκροτημένους κοινωνικούς χώρους, που θα δίνει έμφαση στην ολομελειακή και οριζόντια λειτουργία και θα διαμορφώνει το κοινό πεδίο πολιτικής δραστηριοποίησης στο εσωτερικό μας.

Η ενίσχυση του οριζόντιου χαρακτήρα των διαδικασιών θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση φαινομένων ανάδειξης και παγίωσης εσωτερικών ιεραρχιών, ενώ θα διαμορφώνεται ένα πεδίο ευεπίφορο για την αξιοποίηση της δημιουργικότητας και την ανατροφοδότηση των ειδικών ενδιαφερόντων της καθεμίας και του καθενός και όλων μας συλλογικά.

Η θέσπιση μέτρων θετικών διακρίσεων, όπως η ποσόστωση φύλου ή περιφέρειας, για την στελέχωση των συντονιστικών οργάνων επίσης συμβάλλει στην εξάλειψη των δομικών ανισοτήτων που αναπαράγονται στο εσωτερικό των συλλογικοτήτων όπως περιγράφηκαν προηγουμένως. Η εφαρμογή των μέτρων αυτών δεν έχει εργαλειακό χαρακτήρα και θέτει ως απώτερο στόχο την διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την μελλοντική αυτοκατάργηση τους.

Με τις παραπάνω βάσεις, και με το βλέμμα στην ανασυνθετική διαδικασία, δημιουργούνται οι Συνελεύσεις της οργάνωσής μας.

Για τον καλύτερο συντονισμό της επιμέρους παρέμβασης μας, αλλά και με τη γνώση ό,τι αναμετρούμαστε με την (ανά) συγκρότηση μας, όπου κρίνεται αναγκαίο μπορεί να δημιουργηθεί επιμέρους Συντονιστικό κοινωνικού χώρου, γειτονιάς, περιοχής, πόλης κ.ο.κ., εκλεγμένο και ανακλητό ή ορισμένο από τις συνελεύσεις στις οποίες έχει αναφορά.

Τον πανελλαδικό συντονισμό της πολιτικής και κοινωνικής μας παρουσίας, αναλαμβάνει το Πανελλαδικό Συντονιστικό, που εκλέγεται απο την Ιδρυτική Συνδιάσκεψη, και αναλαμβάνει την υλοποίηση των αποφάσεων της Ιδρυτικής Συνδιάσκεψης. Είναι το πολιτικό όργανο στο διάστημα της μεταβατικής μας λειτουργίας, και βασική του επιδίωξη είναι η υλοποίηση του πλάνου ανασυγκρότησης μας. Το μέγεθος του αποφασίζεται από την Ιδρυτική Συνδιάσκεψη. Είναι ζητούμενο να αποκτήσει σταθερή και συχνή περιοδικότητα στη σύγκλιση του. χρονος

Το Πανελλαδικό Συντονιστικό καλείται να λειτουργεί στη βάση τακτικής συνέλευσης, όπου θα συγκεκριμενοποιεί τον σχεδιασμό της οργάνωσης και θα προκύπτουν συγκεκριμένες αναλήψεις από μέλη του συντονιστικού. Το Πανελλαδικό Συντονιστικό έχει την ευθύνη της καθολικής και συνολικής πρόσβασης στην ενημέρωση. Είναι σκόπιμη η μέριμνα για άνοιγμα των διαδικασιών του στη βάση συνολικά, ειδικά γύρω από κρίσιμα πολιτικά επίδικα.

Για τον πολιτικό απολογισμό αλλά και την επικαιροποίηση των επεξεργασιών μας προκρίνουμε την διεξαγωγή μιας Πανελλαδικής Συνέλευσης μετά τις φοιτητικές εκλογές τον Μάιο, και μια νέα Πανελλαδική Συνδιάσκεψη τον χειμώνα του 2016. Την ευθύνη προετοιμασίας τους έχει το Πανελλαδικό Συντονιστικό.

Οικονομική αυτοτέλεια

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι ζητούμενο η δημιουργία συνθηκών οικονομικής αυτοτέλειας για το εγχείρημα μας. Παρά την οικονομική κρίση, που πλήττει τη νεολαία, και συνεπώς και εμάς, η ανάγκη για την κάλυψη των βιώσιμων όρων λειτουργίας μια συλλογικότητας, περνάει μέσα απο την απόκτηση κουλτούρας συνδρομών. Πέρα απο αναγκαιότητα, είναι και δείγμα διαφορετικής λογικής. Η συνδρομή των μελών είναι λοιπόν προαιρετική, σύμφωνα με τις δυνατότητες του κάθε συντρόφου-ισσας. Η κάθε συνέλευση δημιουργεί το ταμείο της, και μέσα σπο τις συνδρομές που συλλέγει μηνιαία,καλύπτει και τις λειτουργικές ανάγκες της πολιτικής και κοινωνικής της παρέμβασης.

In this article