Υπερασπιστείτε το ESC, υπερασπιστείτε την πόλη των κοινών και της αλληλεγγύης!

Ανακαλύψαμε με έκπληξη πως μία διάταξη της διοίκησης του Δήμου της Ρώμης προβλέπει την έξωση του αυτο-διαχειριζόμενου εργαστηρίου Esc. Ανακαλύψαμε επίσης πως δεκάδες ακόμα κοινωνικά κέντρα και πολιτιστικές ενώσεις έρχονται αντιμέτωπες με το ίδιο μέτρο.

Όλα αυτά συνιστούν ένα πολύ σοβαρό λάθος, που χτυπάει την καρδιά των αρετών που ακόμα επιβιώνουν στην πόλη της Ρώμης, που πάντα υπεράσπιζε την απαράμιλλη ανάπτυξη της αυτο-διαχείρισης, της αμοιβαιότητας και της ανεξάρτητης πολιτιστικής παραγωγής.

Το Esc είναι ενεργό στη Ρώμη για πάνω από 11 χρόνια και αποτελεί μια σημαντική εμπειρία ριζοσπαστικής δημοκρατίας και νέου προτύπου πρόνοιας, αμοιβαιότητας και αλληλεγγύης.

Στο Esc οι μετανάστες λαμβάνουν δωρεάν νομική υποστήριξη και μαθήματα Ιταλικών, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι άτυπα και ευέλικτα εργαζόμενοι οργανώνουν νέα εργαλεία συνδικαλισμού και αυτο-άμυνας (Συμβούλια Ελεύθερων Επαγγελματιών και Ευέλικτα Εργαζομένων). Το Esc αποτελεί ένα χώρο όπου όσοι δεν έχουν δικαιώματα εδώ τα αποκτούν. Το Ελεύθερο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο καλλιεργεί την κριτική σκέψη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο οργανώνοντας σεμινάρια, δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις βιβλίων. Κάθε χρόνο οργανώνουμε το φεστιβάλ ανεξάρτητων εκδοτικών οίκων L/ivre, που επισκέπτονται χιλιάδες ανθρώπων. Το Esc είναι μια αναντικατάστατη εξασφάλιση ενάντια στις συνεχείς περικοπές στην δημόσια εκπαίδευση και στον πολιτισμό, μια εξασφάλιση ενάντια στη νεο-φιλελεύθερη στροφή της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Ακριβώς όπως το Esc, πολλοί αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι και ενώσεις οργανώνουν σε επίπεδο βάσης κοινωνικές υπηρεσίες που οι πολιτικές της λιτότητας έχουν καταστρέψει από την αρχή της μεγάλης παγκόσμιας κρίσης.

Ένας στόχος του επιτρόπου διαχείρισης του Κεφαλαίου, τόσο υπερβάλοντα που επικυρώνει την ιδιωτικοποίηση παιδικών σταθμών, μειώνει τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων, κλείνει κυνοστάσια, με συνέπεια την κρίση απασχόλησης σε μικρής και μεγάλης κλίμακας υποδομές του (τρίτου) τομέα των υπηρεσιών.

Ζητάμε, με αποφασιστικότητα, τον Επίτροπο Tronca να πάρει πίσω τη διάταξη και να καλέσει την άμεση παύση της έξωσης. Οφείλουμε, αντί αυτού, να συναντηθούμε με τα πολυπληθή εγχειρήματα αυτο-διαχείρισης, με τον κοινωνικό πλούτο και το ήθος μιας πόλης όπου ο κατακερματισμός και η μοναξιά αυξάνονται και κυριαρχούν!

Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε το Esc, από την πρώτη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργούμε μια ριζοσπατική αναθεώρηση των πρακτικών διακυβέρνησης του δημόσιου πλούτου. Το να κάνεις τη δημοκρατία των κοινών κυρίαρχη, σημαίνει να αναγνωρίσεις τις πολλές εμπειρίες που, de facto, καλλιεργούν δίκτυα αλληλεγγύης, μία νέα αμοιβαιότητα και ελεύθερη πολιτική παραγωγή.

Μετάφραση στα ελληνικά απ τον Χρήστο Γιοβανόπουλο

Συλλέγονται υπογραφές με λατινικούς χαρακτήρες (Όνομα, Επώνυμο, Ιδιότητα, Χώρα) στο [email protected]

In this article